ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
7 กุมภาพันธ์ 2566.
อา พฤ
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  >>
 
แบบสอบถามออนไลน์  >>
ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
หัวเรื่องเอกสาร
วันที่
ผู้ส่ง
0001 12345 ทดสอบ <1> <2> 17 พ.ค. 2560[10:21:36] อภิชาติ บัวใหญ่
0002 สธ 0312.4(001.4)/844 แจ้งเวียนคู่มือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ <1> 23 ส.ค. 2561[11:21:01] กิตติพันธุ์ ใจชอบ
0003 001/พิเศษ แจ้งเวียนหนังสือเรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 <1> 11 ต.ค. 2561[14:58:06] กิตติพันธุ์ ใจชอบ
0004 กค 0416.2/ว85 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใข้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) <1> 9 มี.ค. 2562[15:48:27] กิตติพันธุ์ ใจชอบ
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ